Lesní technika Ostatní Protahovací odvětvovač SV 6-098

Protahovací odvětvovač SV 6-098

seznam článků
Protahovací odvětvovač SV 6-098
Protahovací odvětvovač SV 6-098
Všechny strany

Odvětvování stromů je jednou z nejdůležitějších operací při těžbě dřeva. Vysoká pracnost, úrazovost a nízká hygiena práce při odvětvováni motorovými pilami vedla k zavedení strojního odvětvování jehličnatých stromů.

Prvním tuzemským strojem rozšířeným v lesním hospodářství byl protahovací odvetvovač O VP-1 agregovaný s nosičem a současně energetickým zdrojem — traktorem, vyráběný v ZTS Bratislava. Principiálně novým řešením protahovacích odvětvovačů pro mýtní těžby byl vynález pracovníků Sm SL Krnov — autonomní pohon. Odvetvovač pracující na tomto principu využívá části kinetické energie protahovaného kmene pro ovládání přímočarých hydromotorů odvětvovací hlavy. Na tomto principu byla v letech 1983/1984 provedena úprava většiny tehdejšího stavu OVP-1 v lesním hospodářství, a to jak podniky SL, tak i za pomoci SL PTR Olomouc.

Vzhledem k ukončení výroby odvětvovačů v ZŤS Bratislava v roce 1981, zastaralosti strojního parku a na základě požadavku zvyšování podílu strojního odvětvování při těžbě dřeva, byly SL PTR Olomouc v roce 1986 pověřeny zajištěním sériové výroby kompletních protahovacích odvětvovačů pro mýtní těžby na principu autonomního pohonu.

Za základ budoucího odvětvovače byly vzaty osvědčené konstrukční prvky OVP-1 a autonomní hlava APO-640, vyráběná u SL PTR v roce 1984. Tento základ byl doplněn o inovační úpravy vycházející z připomínek pracovníků provozu k současným odvětvovačům.

Průběh vývoje byl značně urychlen a do konce roku 1986 byla zpracována výkresová dokumentace a vyroben 1 ks prototypu. Od ledna do listopadu 1987 proběhly provozně prototypové zkoušky u SmSL Krnov na LZ Šternberk. Jako protahovací prostředek byl použit LKT 81 s prototypem drapáku AHD 945. V rámci zkoušek odvětvovače proběhly dále laboratorní a tenzometrická měření, zkouška příčné stability a ověření jízdních vlastností odvětvovače v soupravě s LKT 81 vybaveným drapákem. V průběhu zkoušek byly prováděny dílčí úpravy prototypu na přepravním zařízení a rádiovém ovládání.

Inovovaný odvetvovač SV 6-098 má ve své konstrukci zahrnuta dílčí zlepšení, která proti původním odvětvovačům zvyšují jeho technickoekonomické parametry.

 

Základní úpravy jsou následující:

- rozšíření snímacího válce umožňující odvětvování kmenů větších průměrů,

- řešení přídavné kladky na výkyvné hlavě pro odvětvování slabých kmenů a zlepšení přítlaku kmene na snímací válec,

- řešení rádiového ovládání nožové hlavy a přítlačné kladky odvětvovače z kabiny protahovacího prostředku,

- řešení zařízení pro převoz odvětvovače za LKT 81 s drapákem po veřejných komunikacích a v porostu,

- možnost výměny odvětvovacích nožů,

- zjednodušení konstrukce spodního rámu a výkyvné hlavy.

 

Autonomní pohon odvětvovače SV 6-098 umožňuje provoz tohoto stroje bez přídavné pohonné jednotky traktoru a dalšího příslušenství, které bylo nutné při známém způsobu odvětvování s využitím OVP-1. Konstrukce odvětvovače umožňuje práci jak s dálkovým rádiovým ovládáním, tak i v poloautomatickém pracovním cyklu bez rádia.

Využitím autonomního pohonu dochází k podstatnému šetření pohonných hmot, zlepšení životního prostředí v místě odvětvování, úspoře pohonné jednotky, tj. traktoru, snížení nároků na obsluhu a údržbu, a tím i snížení prostojů z důvodu poruch. Odvětvovač vyžaduje minimální plochu na umístění v pracovní poloze a současně umožňuje vkládání kmene z obou stran stroje. Autonomní pohon spočivá v tom, že se využívá části kinetické energie protahovaného kmene k pohonu hydrogenerátoru, který dodává potřebnou tlakovou energii přímočarým hydromotorům odvětvovacích nožů a přítlačné kladky, a to prostřednictvím hydraulického obvodu, ve kterém je zabudován hydraulický akumulátor.

Pracovní proces probíhá tak, že protahovací traktor (tahové třídy 1,4 — 2 Mp), vybavený drapákem, uchopí odvětvovaný strom do drapáku a vloží jej do odvětvovače s otevřenými noži. Po založení kmene dochází ke stisknutí výkyvné hlavy autonomního pohonu, a tím i k přestavení hydraulického rozvaděče, který propustí tlakový olej z akumulátoru do přímočarých hydromotorů, které sevřou odvětvovací nože a přítlačnou kladku. Protahovací traktor protáhne strom, přičemž sevřené nože odsekávají větve a současně dochází k tlakování hydraulického akumulátoru prostřednictvím hydrogenerátoru, poháněného od snímacího válce autonomního pohonu.Jakmile strom opustí odvětvovač, výkyvná hlava se (tlakem pružiny) přestaví do původní polohy, čímž se do původní polohy přestaví i hydraulický rozvaděč a akumulovaná tlaková energie z akumulátoru otevře prostřednictvím přímočarých hydromotorů odvětvovací nože a přítlačnou kladku. Tím je odvětvovač připraven pro další pracovní cyklus.